ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายฐาคณิษฐ์ พรทองประ

Read more