“Panacee” เปิดบริการ QRS เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทางเลือกใหม่ ช่วยฟื้นฟูปัญหาปัสสาวะเล็ดและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยไม่ต้องผ่าตัด

พานาซี เมดิคอลเซ็นเต

Read more